Hệ Bơm Tăng Áp Hydro MPC

HỆ BƠM TĂNG ÁP HYDRO MPC

Lưu lượng max: 1462 m3/h

Cột áp max: 206 m

Nhiệt độ môi chất: 0  … 60 oC

P max: 16 bar

Danh mục: