Hệ Bơm Tăng Áp Hydro Muliti-E

HỆ BƠM TĂNG ÁP HYDRO MULTI-E

Lưu lượng max: 140 m3/h

Cột áp max: 163 m

Nhiệt độ môi chất: 0  … 60 oC

P max: 25 bar

Danh mục: